Programimi si Aftësi e Përditshme

Shumica e njerëzve këto ditë ende shohin kodimin kompjuterik ose programimin si një aktivitet shumë teknik ose madje i zymtë që është vetëm tërheqës për një pakicë të popullsisë. Në të vërtetë, kodimi po bëhet një lloj i ri i leximit. Është një aftësi e dobishme në jetën e përditshme, sidomos në botën e sotme digjitale. Për shumicën e njerëzve, që kanë të paktën një nivel bazë të aftësive në programim, do ta bëjnë më të lehtë përdorimin e një telefoni të mençur, lidhjen e pajisjeve dhe menaxhimin e skedarëve nëpër platforma të shumëfishta. Konsiderojini të gjitha këto përfitime si shtysë për mësimin e programimit në moshat e hershme; duke ndihmuar femijët tuaj të mesojnë programim, ju mund të mësoni dicka prej tyre!

 

Mendimi Kreativ

Fëmijët kanë mendje krijuese dhe fluide që u lejojnë atyre të mendojnë në një mënyrë më “jashtë kutisë.” Mënyrat pothuajse të pafundme të kodimit dhe zgjidhjes së problemeve mund të frymëzojnë fëmijët të rriten. Ju mund t’i tregoni fëmijës suaj se kodimi është një lloj tregimi. Ka një fillim logjik, shtjellim, dhe përfundon me historinë dhe programin. Këto aftësi mund t’i japin fëmijëve sukses në komunikimet me shkrim dhe me gojë në shkollë.

 

Mendimi Kompjuterik

Mendimi kompjuterik është aftësia për të komunikuar mendimet tuaja në një mënyrë të strukturuar dhe logjike. Ky lloj i procesit të mendimit është si udhëzimet hap pas hapi që janë koduar në një kompjuter. Është gjithashtu procesi i të menduarit dhe zgjidhja e problemeve në një mënyrë metodike që mund të përsëritet nga një makinë. Inxhinierët e softuerit, programuesit kompjuterikë dhe specialistët e logjistikës përdorin këtë metodë të të menduarit për të zgjidhur problemet.

 

Programerët nuk shkruajnë gjithmonë shumë kod, por zgjidhin shumë probleme. Të dy gjërat nuk janë të njëjta.

— J. Chambers

 

menduarit kompjuterik është një kombinim i matematikës së avancuar, zhvillimit të algoritmeve dhe logjikës. Zhvillimi i të menduarit kompjuterik përfshin shqyrtimin e një problemi dhe thyerjen e tij në hapa veprimi. Secila nga këto hapa trajtohet në mënyrën më efikase të mundshme. Ekziston edhe një element i abstraksionit në të menduarit kompjuterik, i cili lejon fëmijën tuaj të lëvizë nga një zgjidhje specifike në një problem specifik dhe ta përgjithësojë atë në situata të tjera. Rezultati është një ndryshim paradigmë në të menduarit se si funksionon bota.