Junior Front End Developer
Rubin Pireva
Junior Front End Developer
Rubin Pireva
Rubini është nxënës në Shkollen Digjitale për më shumë se 4 vite, dhe Shkolla Digjitale vazhdon të mbetet ndër kurset e tij të preferuar. Gjatë kësaj periudhe katër vjeçare, Rubini ka zhvilluar projekte të shumta, lojëra 2D, animacione të ndryshme, etj.Së fundi, ai ka zhvilluar një webfaqe lidhur me të ushqyerit e shëndetshëm "Smart Eat" të cilin mund ta vizitoni në linkun më poshtë: shorturl.at/egjO4