Reagim në lidhje me lojën Balena Blu dhe si t`i mbrojmë fëmijët nga rreziqe të tilla.

Ka dy muaj që Balena Blu është bërë pjesë e diskutimit në takimet e rregullta të stafit tonë. Për cdo javë diskutohet se a duhet të flasim nëpër klasë për këtë lojë dhe të hapim debat me fëmijët apo jo! dhe  besoni që nuk ishte e lehtë të merret vendimi që ta bëjmë një gjë