image
MËSIMI I PROGRAMIMIT FIZIKISHT OSE ONLINE
Shkolla Digjitale ofron mundësinë për mësim fizikisht dhe online. Mësimi organizohet me intenzitet 2 herë në javë me nga 1 orë e gjysmë akademike, duke zgjedhur orarin që ju përshtatet më së shumti. Nxënësit punojnë nën udhëheqjen e instuktorëve, në mënyrë praktike duke aplikuar të gjitha njohuritë e nxëna, në hapsirat e Shkollës Digjitale e cila plotëson të gjitha kushtet e nevojshme me teknologjitë më të reja. Me anën e projekteve dhe vlerësimit sistematik nxënësit kalojnë nga një nivel në tjetrin.

Mësimi online ka rezultuar të jetë produktiv në nivelin e njejtë me mësimin fizik, përparësi kjo e cila mundëson që kursi i programimit të ndjeket kudo që fëmijët ndodhen. Platforma online e krijuar për nxënësit tanë LMS (Learning Management System) mundëson eksperiencën e klasës fizike ku nxënësi ka hapësirën e dedikuar per dorëzimin e projekteve, komunikimin me instruktorin, komunikimin me shokët dhe shoqet e klasës si dhe mundësinë e pjesëmarrjes nëpër sfida/kuize të ndryshme.
MËSIMI DHE ARGËTIM
Shkolla Digjitale aplikon metodologjinë më të re të mësimdhënies në botë - Gamifikimin, ku fëmijët përmes angazhimit të vazhdueshëm sikurse në lojëra, do të kalojnë në nivele, nga ai bazik deri te ai i avancuar duke u vlerësuar përmes pikëve të eksperiencës ose XP (Experience Points). Këto pikë, fëmijët i fitojnë si vlerësim i punës së tyre gjatë periudhës sa ata mësojnë, kur përfundojnë detyra dhe sfida të ndryshme.

Nxënësit ndahen në katër kategori (houses), në bazë të veçorive që zotojnë, kështu ata duke kryer aktivitete dhe duke marr pjesë në gara të ndryshme për të fituar sa më shumë XP, bëhen pjesë e rrjetit ndërkombëtarë të nxënësve të Shkollës Digjitale në vende të ndryshme si: Gjermani, Meksikë, Slloveni, Maqedoni, etj.

Në këtë mënyrë, fëmijët krijojnë shoqëri të re dhe përveç fitimit të njohurive teknologjike, ata mund krijojnë edhe një rrjet të bashkëmoshatarëve duke hapur mundësi të ndryshme për zhvillim të përbashkët profesional në të ardhmen.

Për më shumë rreth metodologjisë së mësimit përmes lojës, lexoni blogun tonë Metodologjia më e re e mësimdhënies në botë
right-image
image
EKIPI I KUALITETIT
Me qëllim që mësimi të jetë sa më efektiv dhe kualitativ, ekipi i kualitetit monitoron secilin grup gjatë mësimit fizikisht apo online duke vlerësuar projektet e nxënësve në llogarinë e tyre në platformën LMS, kështu duke siguruar që projektet plotësojnë kriteret e caktuara në bazë të niveleve përkatëse.

Nxënësit të cilët nuk përmbushin kriteret e caktuara nga Shkolla Digjitale, rekomandohen të përsërisin projektet ose nivelin gjithnjë duke u konsultuar edhe me prindërit e tyre.

PLANPROGRAMI PËR GRUPMOSHAT

8-11 VJEÇ

 • icon
  Përmbajtja: Mësimi i logjikës dhe koncepteve bazë të programimit
 • icon
  Periudha: Shtator - Korrik (10 muaj/vit akademik)
 • icon
  Intenziteti: 3 orë akademike në javë
 • icon
  Grupi: 8-16 nxënës
 • icon
  Metoda: Online ose Fizikisht

PLANPROGRAMI PËR GRUPMOSHAT

12-15 VJEÇ

 • icon
  Përmbajtja: Bazat e zhvillimit të aplikacioneve në web dhe mobile
 • icon
  Periudha: Shtator - Korrik (10 muaj/vit akademik)
 • icon
  Intenziteti: 3 orë akademike në javë
 • icon
  Grupi: 8-16 nxënës
 • icon
  Metoda: Online ose Fizikisht

PLANPROGRAMI PËR GRUPMOSHAT

16-18 VJEÇ

 • icon
  Përmbajtja: Zhvillimi i Aplikacioneve në Web dhe Mobile
 • icon
  Periudha: Shtator - Korrik (10 muaj/vit akademik)
 • icon
  Intenziteti: 3 orë akademike në javë
 • icon
  Grupi: 8-16 nxënës
 • icon
  Metoda: Online ose Fizikisht