Grupmoshat 7 - 11 vjeç

  • Niveli 1

  • Mëso bazat dhe konceptet e programimit
  • Mëso njohuri për shkencat kompjuterike dhe zgjdhjen e problemeve kompjuterike
  • Niveli 2

  • Mëso programim përmes blloqeve logjike
  • Krijo aplikacione të personalizuara në Scratch
  • Niveli 3

  • Mëso programim më kompleks
  • Krijo lojëra 3D, animacione si dhe programe kompjuterike për PC, IOS dhe Android