• Kursi i rregullt për programim
 • Nr i fëmijëve: 1
 • Intenziteti: 2-3 herë në javë
 • Kohëzgjatja: 150 min / javë
 • Lokacioni: Mitrovicë
 • Çmimi: 35 € / muaj
 • Kursi i rregullt për programim
 • Nr i fëmijëve: 2
 • Intenziteti: 2-3 herë në javë
 • Kohëzgjatja: 150 min / javë
 • Lokacioni: Mitrovicë
 • Çmimi: 60 € / muaj
 • Kursi gjysëm intenziv
 • Nr i fëmijëve: 1
 • Intenziteti: 1 herë në javë
 • Kohëzgjatja: 100 min / javë
 • Lokacioni: Mitrovicë
 • Çmimi: 25 € / muaj

 • Pagesat përmes bankës vetëm për klientat në Mitrovicë
 • Banka: TEB - Skillwiser SHPK (Shkolla Digjitale Mitrovicë)
 • Numri i llogarisë bankare: 2027000155223878
 • Përshkrimi: Emri dhe mbiemri i fëmijut - Muaji i pagesës
 • Ju lutemi të na dërgoni konfirmimin në email: [email protected]