GRUPMOSHAT

7-11 VJEÇ

 • Kohëzgjatja: Një vit akademik
 • Grupmosha: 7-11 vjeç
 • Intenziteti: 2 herë në javë nga 1 orë e gjysë (akademike)
 • Grupi:8-18 nxënës
 • Mundësia: Online ose Fizikisht

GRUPMOSHAT

12-15 VJEÇ

 • Kohëzgjatja: Një vit akademik
 • Grupmosha: 12-15 vjeç
 • Intenziteti: 2 herë në javë nga 1 orë e gjysë (akademike)
 • Grupi: 8-18 nxënës
 • Mundësia: Online ose Fizikisht

GRUPMOSHAT

16-18 VJEÇ

 • Kohëzgjatja: Një vit akademik
 • Grupmosha: 16-18 vjeç
 • Intenziteti: 2 herë në javë nga 1 orë e gjysë (akademike)
 • Grupi: 8-18 nxënës
 • Mundësia: Online ose Fizikisht