GRUPMOSHAT

8-11 VJEÇ

 • icon
  Kohëzgjatja: Një vit akademik
 • icon
  Grupmosha: 8-11 vjeç
 • icon
  Intenziteti: 2 herë në javë nga 1 orë e gjysmë (akademike)
 • icon
  Grupi: 8-18 nxënës
 • icon
  Mundësia: Online ose Fizikisht

GRUPMOSHAT

12-15 VJEÇ

 • icon
  Kohëzgjatja: Një vit akademik
 • icon
  Grupmosha: 12-15 vjeç
 • icon
  Intenziteti: 2 herë në javë nga 1 orë e gjysmë (akademike)
 • icon
  Grupi: 8-18 nxënës
 • icon
  Mundësia: Online ose Fizikisht

GRUPMOSHAT

16-18 VJEÇ

 • icon
  Kohëzgjatja: Një vit akademik
 • icon
  Grupmosha: 16-18 vjeç
 • icon
  Intenziteti: 2 herë në javë nga 1 orë e gjysmë (akademike)
 • icon
  Grupi: 8-18 nxënës
 • icon
  Mundësia: Online ose Fizikisht