Computer Architecture

Fëmijët do të mësojnë pjesët fizike të kompjuterëve, do të mësojnë për secilën pjesë veçmas, do të kenë mundësinë të ndërtojnë nga fillimi një kompjuter si dhe të instalojnë sistemet operative, në mënyrë që ta bëjnë atë funksional.
right-image
image

Networks

Përveç pjesës fizike kompjuterike, fëmijët do të mësojnë gjithçka në lidhje me funksionimin e internetit: si të lidhin dhe të funksionalizojnë rrjetën e internetit në shtëpitë e tyre (rrjetin Wi-Fi) si dhe të rregullojnë problemet në lidhje me të.

Cyber Security & Hacking

Siguria në internet është e domosdoshme për secilin person, prandaj fëmijët do të mësojnë teknikat më të shpeshta të sulmeve të cilat mund të shfrytëzohen kundër tyre dhe menyra të ndryshme se si ti identifikojnë ato dhe të mbrohen. Po ashtu, do të mësojnë si të parandalojnë rrezikun e sulmeve të ndryshme kibernetike.
right-image
image

Video, Audio & Image Editing

Editimi dhe krijimi i videove, fotografive dhe audiove është fushë mjaft aktuale për fëmijët sot, prandaj ata do të mësojnë për programet si: Photoshop, Sony Vegas dhe Adobe Audition dhe do të aftësohen në krijimin e një projekti të tyre personal.

Designing Apps

Lidhur me dizajnimin e aplikacioneve, fëmijët do të mësojnë teknikat dhe veglat më të reja të ueb dizajnit, me fokus në dizajnimin e ndërfaqës/ eksperiencës së përdoruesit (UI/ UX) për ueb dhe aplikacione. Po ashtu, ata do të kenë mundësinë që të zhvillojnë të menduarit e tyre nga perspektiva e klientit/përdoruesit për të dizajnuar produktet.
right-image
image

Entrepreneurship (Ndërmarrësi)

Ndërmarrësia dhe bazat e saj konsiderohet tematikë shumë e rëndësishme për fëmijët, sepse me fitimin e aftësive kompjuterike, shumë nxënës të Shkollës Digjitale të cilët kanë përfunduar kursin e programimit, kanë hapur kompaninë e tyre. Prandaj, në Shkollën Verore, fëmijët do të mësojnë rreth informatave më kryesore lidhur me biznesin në moshe të re, lidershipin dhe menaxhmentin.

Company visits

Me qëllim që fëmijët të shohin nga afër se si funksionojnë kompanitë e teknologjisë në Kosovë, ata do të vizitojnë kompani të suksesshme të cilat udhëhiqen nga të rinjë të cilët bashkëpunojnë me kompani ndërkombëtare. Një ditë nga ky program, fëmijët do të qëndrojnë tërë ditën në ambiente të Kompanisë StarLabs, me ç'rast do të kenë mundësinë të shohin se si funksionojnë ekipet dhe si zhvillohet një ditë pune në kompani.
right-image
image

Guest speakers

Në Shkollën Digjitale, do të vijnë për vizitë persona të suksesshëm në sektorin e teknologjisë informative të cilët do të mbajnë ligjërata motivuese për fëmijët, me qëllim që të ndajnë me ta përvojat e tyre në rrugën drejt suksesit në jetë dhe profesion. Fëmijët do të kenë mundësi të bashkëbisedojnë me të ftuarit duke bërë pyetje që atyre ju interesojnë.

Regjistrohu tani! Vendet janë të limituara.