Artificial Intelligence

Fëmijët do të mësojnë se si të shfrytëzojnë mjetet tashmë në treg rreth inteligjencës artificiale, logjikën prapa saj, Chat GPT dhe 'smart tools' të ndryshme.
right-image
image

Cyber Security

Teksa teknologjia luan një rol të rëndësishëm në jetën e tyre të përditshme, fëmijët do të mësojnë rreth sigurisë kibernetike dhe rëndësisë së saj.

3D Game Development

Fëmijët do të krijojnë lojëra në 3D duke përdorur teknika të ndryshme që ndihmojnë në zhvillimin e kreativitetit përmes kodimit me blloqe.
right-image
image

Entrepreneurship (Ndërmarrësi)

Ndërmarrësia dhe bazat e saj konsiderohet tematikë shumë e rëndësishme për fëmijët, sepse me fitimin e aftësive kompjuterike, shumë nxënës të Shkollës Digjitale të cilët kanë përfunduar kursin e programimit, kanë hapur kompaninë e tyre. Prandaj, në Shkollën Verore, fëmijët do të mësojnë rreth informatave më kryesore lidhur me biznesin në moshe të re, lidershipin dhe menaxhmentin.

Online Streaming

Transmetimet e drejtëpërdrejta kanë revolucionar industri të shumta duke u ofruar kreatorëve mundësi të mëdha për zgjerim të audiencës. Fëmijët do të kenë mundësi të krijojnë lidhje të tilla dhe të njihen nga afër me profesionistë të kësaj fushe.
right-image
image

E-Sports Tournament

Secili prej pjesëmarrësëve do të ketë mundësi të luajë dhe të fitojë XP (Experience Point) që më vonë mund t'i kthejnë në shpërblime të ndryshme.

Company visits

Me qëllim që fëmijët të shohin nga afër se si funksionojnë kompanitë e teknologjisë në Kosovë, ata do të vizitojnë kompani të suksesshme të cilat udhëhiqen nga të rinjë të cilët bashkëpunojnë me kompani ndërkombëtare. Një ditë nga ky program, fëmijët do të qëndrojnë tërë ditën në ambiente të Kompanisë StarLabs, me ç'rast do të kenë mundësinë të shohin se si funksionojnë ekipet dhe si zhvillohet një ditë pune në kompani.
right-image
image

Guest speakers

Në Shkollën Digjitale, do të vijnë për vizitë persona të suksesshëm në sektorin e teknologjisë informative të cilët do të mbajnë ligjërata motivuese për fëmijët, me qëllim që të ndajnë me ta përvojat e tyre në rrugën drejt suksesit në jetë dhe profesion. Fëmijët do të kenë mundësi të bashkëbisedojnë me të ftuarit duke bërë pyetje që atyre ju interesojnë.

Regjistrohu tani! Vendet janë të limituara.