PLANPROGRAMI PËR GRUPMOSHAT

8-11 VJEÇ

 • icon
  Përmbajtja: Mësimi i logjikës dhe koncepteve bazë të programimit
 • icon
  Periudha: Shtator - Korrik (10 muaj/vit akademik)
 • icon
  Intenziteti: 3 orë akademike në javë
 • icon
  Grupi: 8-16 nxënës
 • icon
  Metoda: Online ose Fizikisht

PLANPROGRAMI PËR GRUPMOSHAT

12-15 VJEÇ

 • icon
  Përmbajtja: Bazat e zhvillimit të aplikacioneve në web dhe mobile
 • icon
  Periudha: Shtator - Korrik (10 muaj/vit akademik)
 • icon
  Intenziteti: 3 orë akademike në javë
 • icon
  Grupi: 8-16 nxënës
 • icon
  Metoda: Online ose Fizikisht

PLANPROGRAMI PËR GRUPMOSHAT

16-18 VJEÇ

 • icon
  Përmbajtja: Zhvillimi i Aplikacioneve në Web dhe Mobile
 • icon
  Periudha: Shtator - Korrik (10 muaj/vit akademik)
 • icon
  Intenziteti: 3 orë akademike në javë
 • icon
  Grupi: 8-16 nxënës
 • icon
  Metoda: Online ose Fizikisht

Kurrikula

Logjika e
Programimit

send-image
Mëso bazat e programimit përmes
CODE dhe SCRATCH
Programim | Mendim Kompjuterik |
Dizajn i Lojërave

Webfaqe &
Aplikacione

send-image
Mëso bazat e zhvillimit të webit dhe aplikacioneve mobile përmes AI2, Computer Discoveries & WordPress
Mendim kompjuterik | Inovacion | Programim

Programim i
Avancuar

send-image
Nivel i avancuar për krijimin e uebfaqeve përmes HTML, CSS, JS, MySQL, PHP & WordPress
Dizajnim | Kreativitet | Programim

Programim
Profesional

send-image
Mësoni gjuhët programuese JAVA dhe React Native
Aftësim | Zhvillim | Përgatitje për punësim

500+

APLIKACIONE TE KRIJUARA

1200

STUDENTË AKTIV

100%

SHKALLA E SUKSESIT

500+

APLIKACIONE TE KRIJUARA

1200

STUDENTË AKTIV

100%

SHKALLA E SUKSESIT

500+

APLIKACIONE TE KRIJUARA

1200

STUDENTË AKTIV

Aplikacionet
e nxënësve

Aplikacionet e ndërtuara nga nxënësit e
Shkollës Digjitale

Aplikacionet
e nxënësve

image
Nxënësit tanë janë pjesë e rrjetit botëror të programerëve të Shkollës Digjitale në disa lokacione, anë e mbanë botës.
Fëmijët dhe të rinjët do të jenë pjesë e rrjetit botëror të kampionëve të Shkolles Digjitale.