GRUPMOSHAT

7-11 VJEÇ

 • Kohëzgjatja: Një vit akademik
 • Grupmosha: 7-11 vjeç
 • Intenziteti: 2 herë në javë nga 1 orë e gjysmë (akademike)
 • Grupi: 8-18 nxënës
 • Mundësia: Online ose Fizikisht

GRUPMOSHAT

12-15 VJEÇ

 • Kohëzgjatja: Një vit akademik
 • Grupmosha: 12-15 vjeç
 • Intenziteti: 2 herë në javë nga 1 orë e gjysmë (akademike)
 • Grupi: 8-18 nxënës
 • Mundësia: Online ose Fizikisht

GRUPMOSHAT

16-18 VJEÇ

 • Kohëzgjatja: Një vit akademik
 • Grupmosha: 16-18 vjeç
 • Intenziteti: 2 herë në javë nga 1 orë e gjysmë (akademike)
 • Grupi: 8-18 nxënës
 • Mundësia: Online ose Fizikisht

1200

STUDENTË AKTIV

100%

SHKALLA E SUKSESIT

500+

APLIKACIONE TË KRIJUARA

Aplikacionet
e nxënësve

Aplikacionet e ndërtuara nga nxënësit e Shkolles Digjitale

Aplikacionet
e nxënësve

Shkolla Digjitale me mbi 500+ lokacione, ndërkombëtarisht
Fëmijët dhe të rinjët do të jenë pjesë e rrjetit botëror të kampionëve të Shkolles Digjitale.