person_image

Junior Front End Developer

Amela Kajtazi

Amela është nxënëse në Shkollen Digjitale për më shumë se 3 vite. Përveç programimit, ajo është pasionante edhe për video lojëra, dhe këtë e ka dëshmuar edhe gjatë pjesëmarrjes së saj aktive në E-Sports tournaments, të cilat i organizon Shkolla Digjitale.

Mes projekteve të shumta të saj, Amela ka zhvilluar edhe një webfaqe për klient real, të cilën mund ta vizitoni në linkun më poshtë: shorturl.at/aoEHX

"Vajzat dhe djemtë kanë të drejta të barabarta. Sikurse programimi që është drejtim edhe për djem edhe për vajza, ashtu janë edhe video lojërat."

Junior Front End Developer

Amela Kajtazi

Amela është nxënëse në Shkollen Digjitale për më shumë se 3 vite. Përveç programimit, ajo është pasionante edhe për video lojëra, dhe këtë e ka dëshmuar edhe gjatë pjesëmarrjes së saj aktive në E-Sports tournaments, të cilat i organizon Shkolla Digjitale.

Mes projekteve të shumta të saj, Amela ka zhvilluar edhe një webfaqe për klient real, të cilën mund ta vizitoni në linkun më poshtë: shorturl.at/aoEHX

"Vajzat dhe djemtë kanë të drejta të barabarta. Sikurse programimi që është drejtim edhe për djem edhe për vajza, ashtu janë edhe video lojërat."

Related Success Stories

person-image
Erika Arllati
person-image
Xhan Haraqija
person-image
Lirik Rexhepi
person-image
Robert Pira
person-image
Dion Osmani