person_image

Programer Junior

Dion Maralusha

Dioni është nxënës në Shkollen Digjitale për më shumë se 1 vit, dhe mes lojërave të tij të shumta të cilat i ka zhvilluar, Dioni ka veçuar lojën e tij të fundit të cilën mund ta vizitoni në linkun më poshtë:

shorturl.at/oM259

Programer Junior

Dion Maralusha

Dioni është nxënës në Shkollen Digjitale për më shumë se 1 vit, dhe mes lojërave të tij të shumta të cilat i ka zhvilluar, Dioni ka veçuar lojën e tij të fundit të cilën mund ta vizitoni në linkun më poshtë:

shorturl.at/oM259

Related Success Stories

person-image
Jon Kabashi
person-image
Shpat Muriqi
person-image
Vesa Susuri
person-image
Dion Osmani
person-image
Erta Ahmeti