person_image

Programer Junior

Dion Maralusha

Dioni është nxënës në Shkollen Digjitale për më shumë se 1 vit, dhe mes lojërave të tij të shumta të cilat i ka zhvilluar, Dioni ka veçuar lojën e tij të fundit të cilën mund ta vizitoni në linkun më poshtë:

shorturl.at/oM259

Programer Junior

Dion Maralusha

Dioni është nxënës në Shkollen Digjitale për më shumë se 1 vit, dhe mes lojërave të tij të shumta të cilat i ka zhvilluar, Dioni ka veçuar lojën e tij të fundit të cilën mund ta vizitoni në linkun më poshtë:

shorturl.at/oM259

Related Success Stories

person-image
Dion Maralusha
person-image
Ana Hasani
person-image
Bardh Bibaj
person-image
Bert Gorani
person-image
Laida Rusinovci