Ku ndodhemi ne?

Nxënësit tanë janë pjesë e rrjetit botëror të programerëve të Shkollës Digjitale në disa lokacione, anë e mbanë botës.

image
Shkolla Digjitale (NGA KOSOVA) ka prekur të gjitha kontinentet!
Shkolla Digjitale është kompani private për trajnimin dhe edukimin e fëmijëve dhe adoleshentëve (8-18 vjeç) në teknologji dhe programim.

Me moton “Improvise CODE Overcome" vizioni i Shkollës është të pajisë fëmijët dhe adoleshentët me aftësitë e nevojshme për të pasur sukses në botën e sotme, ku çdo profesion është i ndërlidhur me aftësitë digjitale.

Fokusi kryesor në Shkollën Digjitale qëndron në mësimdhënien e logjikës së programimit në mënyrë që programerët e rinj të bëhen të pavarur në çdo gjuhë programimi që do të duhet të përdorin në të ardhmën e tyre.

Derisa nxënësit mësojnë aftësitë e programimit të cilat i mundësojnë të zhvillojnë produkte softuerike si aplikacione dhe webfaqe, ata gjithashtu mësojnë të menduarit kritik dhe aftësitë e zgjidhjes së problemeve, të cilat janë shumë të rëndësishme për përshtatjen në ndryshimin e shpejtë të trendeve në teknologji si dhe në jetë në përgjithësi.

Shkolla Digjitale është kursi i programimit, e cila është bërë Franshizë për tregun vendor dhe internacional. Franshizat e Shkollës Digjitale sot operojnë me disa lokacione në Slloveni, Gjermani, SHBA, Maqedoni, Bosnje dhe Hercegovinë, Meksikë, Maroko dhe Brazil.

Shkolla Digjitale është kurs i licensuar nga Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit, si dhe e akredituar nga AKK me ç`rast lëshon edhe çertifikata të akredituara me titullin "Programer Junior".
Bashkë-Themeluese
Hana Qerimi
Hana Qerimi është Bashkë-Themeluese dhe Zyrtarja më e lartë operative në Shkollen Digjitale. Hana ka përfunduar studimet për menaxhim të biznesit në UBT si dhe studimet master për konsulencë menaxheriale në Londer. Për një periudhë 5 vjeqare ka ofruar trajnime për çertifikimin PMP dhe ka fituar çertifikatën e njohur globalisht për menaxhim të konsulencës - CMC. Hana ka mbi 10 vite përvojë profesionale në menaxhimin e projekteve dhe programeve në sektorin e TIK.

Përveç Shkollës Digjitale, Hana është bashkëthemeluese dhe drejtuese e kompanisë për zhvillimin softuerik Starlabs e cila sot punëson rreth 100 zhvillues softuerik të cilët punojnë për klient internacional.

Shkolla Digjitale dhe Starlabs kanë një ndërlidhje të veçantë në mes vete pasi që nxënësit e suksesshëm të cilët dalin nga Shkolla Digjitale kanë mundësinë e përfundimit të punës praktike ose edhe bëhen pjesë e stafit të rregullt në Starlabs.
right-image
image
Bashkë-Themelues
Darsej Rizaj
Darsej Rizaj është Bashkëthemelues dhe Drejtor Ekzekutiv në Shkollën Digjitale. Darsej ka përfunduar Shkencat e Komunikimit dhe Teknologjisë në Universitetin e Evropës Juglindore në Maqedoni. Darsej ka punuar në sektorin e TIK për më shumë se 12 vite. Ai ka punuar kryesisht si Arkitekt i Rrjetave për ofruesit e telekomit më të madh në SHBA dhe EMEA si AT&T, British Telecom, Vodafone, Orange, CradlePoint, Mobily, Tellabs, Cisco dhe Ciena.

Përveç Shkollës Digjitale, Darseji është bashkëthemelues dhe drejtues i kompanisë për zhvillimin softuerik Starlabs e cila sot punëson rreth 100 zhvillues softuerik të cilët punojnë për klient internacional.

Shkolla Digjitale dhe Starlabs kanë një ndërlidhje të veçantë në mes vete pasi që nxënësit e suksesshëm të cilët dalin nga Shkolla Digjitale kanë mundësinë e përfundimit të punës praktike ose edhe bëhen pjesë e stafit të rregullt në Starlabs.