person_image

Junior Front End Developer

Ardian Krasniqi

Ardiani është nxënës në Shkollen Digjitale për më shumë se 3 vite.

Mes webfaqeve të tij të shumta të cilat i ka zhvilluar, Ardiani ka veçuar webfaqen e tij më të fundit në lidhje me turizmin në Prishtinë, të cilën mund ta vizitoni në linkun më poshtë: shorturl.at/sLRU3

Junior Front End Developer

Ardian Krasniqi

Ardiani është nxënës në Shkollen Digjitale për më shumë se 3 vite.

Mes webfaqeve të tij të shumta të cilat i ka zhvilluar, Ardiani ka veçuar webfaqen e tij më të fundit në lidhje me turizmin në Prishtinë, të cilën mund ta vizitoni në linkun më poshtë: shorturl.at/sLRU3

Related Success Stories

person-image
Ana Hasani
person-image
Shpat Huruglica
person-image
Art Bekolli
person-image
Diamant Begolli
person-image
Rron Burani