Junior Front End Developer

Andrra Sopi

Andrra është nxënëse në Shkollen Digjitale për më shumë se 2 vite, dhe qysh tani, në moshën 15 vjeçare, ka filluar të shqyrtojë ofertat për të përfunduar praktikën në kompani të ndryshme vendore.

Junior Front End Developer

Andrra Sopi

Andrra është nxënëse në Shkollen Digjitale për më shumë se 2 vite, dhe qysh tani, në moshën 15 vjeçare, ka filluar të shqyrtojë ofertat për të përfunduar praktikën në kompani të ndryshme vendore.