'person_image

Back End Developer

Bert Gorani

Me vullnetin e tij për të ndarë informacione rreth programimit me bashkëmoshatarët e tij dhe me aftësitë e fituara në Shkollen Digjitale, Berti në moshën 18 vjeçare, u punësua si asistent instruktor dhe njëkohësisht përfundoi praktikën gjatë verës në Shkollen Digjitale.

Një ndër aplikacionet e tij më interesante të zhvilluara gjatë kohës sa ishte nxënës i kursit të programimit është aplikacioni android 'Pet Teaser' i cili ka për qëllim testimin e frekuencave të ndryshme të zërit për kafshë dhe njerëz.

Back End Developer

Bert Gorani

Me vullnetin e tij për të ndarë informacione rreth programimit me bashkëmoshatarët e tij dhe me aftësitë e fituara në Shkollen Digjitale, Berti në moshën 18 vjeçare, u punësua si asistent instruktor dhe njëkohësisht përfundoi praktikën gjatë verës në Shkollen Digjitale.

Një ndër aplikacionet e tij më interesante të zhvilluara gjatë kohës sa ishte nxënës i kursit të programimit është aplikacioni android 'Pet Teaser' i cili ka për qëllim testimin e frekuencave të ndryshme të zërit për kafshë dhe njerëz.