person_image

Junior Back End Developer

Drin Ramadani

Drini është nxënës në Shkollen Digjitale për më shumë se 3 vite.

Mes webfaqeve të tij të shumta të cilat i ka zhvilluar, Drini ka veçuar webfaqen e tij më të fundit në lidhje me blejre online , të cilën mund ta vizitoni në linkun më poshtë: shorturl.at/ijkAL

Po ashtu, Drini me angazhimin e tij të vazhdueshëm në aktivitetet online të Shkolles Digjitale, sot është pjesë e House Government me titullin "Event Master".

Junior Back End Developer

Drin Ramadani

Drini është nxënës në Shkollen Digjitale për më shumë se 3 vite.

Mes webfaqeve të tij të shumta të cilat i ka zhvilluar, Drini ka veçuar webfaqen e tij më të fundit në lidhje me blejre online , të cilën mund ta vizitoni në linkun më poshtë: shorturl.at/ijkAL

Po ashtu, Drini me angazhimin e tij të vazhdueshëm në aktivitetet online të Shkolles Digjitale, sot është pjesë e House Government me titullin "Event Master".

Related Success Stories

person-image
Rubin Pireva
person-image
Etnik Ballata
person-image
Lirik Rexhepi
person-image
Robert Pira
person-image
Elda & Erza Gacaferi