person_image

Junior Front End Developer

Jon Kabashi

Joni ka ndjekur kursin e programimit në Shkollen Digjitale për më shumë se 2 vite.

"Ndoshta nuk i kam të gjitha që dua, por e dua atë që bëj. Të bëhem programer, është një ëndërr e realizuar" , ka thënë ai.

Junior Front End Developer

Jon Kabashi

Joni ka ndjekur kursin e programimit në Shkollen Digjitale për më shumë se 2 vite.

"Ndoshta nuk i kam të gjitha që dua, por e dua atë që bëj. Të bëhem programer, është një ëndërr e realizuar" , ka thënë ai.

Related Success Stories

person-image
Shpat Huruglica
person-image
Etnik Ballata
person-image
Rron Burani
person-image
Ana Hasani
person-image
Laida Rusinovci