person_image

Junior Front End Developer

Elsa Vehapi

Elsa, ka ndjekur kursin e programimit në Shkollen Digjitale për më shumë se 7 vite.

"Qysh 5 vjeçe, kam filluar të merrem me programim dhe zgjidhje të problemeve përmes algoritmeve. Prandaj, edhe kam ndryshuar të menduarit, logjikën dhe qëllimin tim të jetës", ka thënë ajo.

Junior Front End Developer

Elsa Vehapi

Elsa, ka ndjekur kursin e programimit në Shkollen Digjitale për më shumë se 7 vite.

"Qysh 5 vjeçe, kam filluar të merrem me programim dhe zgjidhje të problemeve përmes algoritmeve. Prandaj, edhe kam ndryshuar të menduarit, logjikën dhe qëllimin tim të jetës", ka thënë ajo.

Related Success Stories

person-image
Endri Begaj
person-image
Elsa Vehapi
person-image
Vlera Shala
person-image
Ardit Xhaferi
person-image
Ubejd Hetemi