'person_image

Junior Front End Developer

Shpat Huruglica

Shpati është nxënës në Shkollen Digjitale për më shumë se 2 vite e gjysmë.

Mes webfaqeve të tij të shumta të cilat i ka zhvilluar, Shpati ka veçuar webfaqen e tij më të fundit në lidhje me më të rejat e anime, të cilën mund ta vizitoni në linkun më poshtë:

shorturl.at/msORW

Junior Front End Developer

Shpat Huruglica

Shpati është nxënës në Shkollen Digjitale për më shumë se 2 vite e gjysmë.

Mes webfaqeve të tij të shumta të cilat i ka zhvilluar, Shpati ka veçuar webfaqen e tij më të fundit në lidhje me më të rejat e anime, të cilën mund ta vizitoni në linkun më poshtë:

shorturl.at/msORW