person_image

Back End Developer

Ubejd Hetemi

Ubejdi është nxënës në Shkollen Digjitale për më shumë se 4 vite.

Mes webfaqeve të tij të shumta të cilat i ka zhvilluar, Ubejdi ka veçuar webfaqen e tij më të fundit në lidhje me mësimin në distancë, duke konsideruar situatën e pandemisë, si zgjidhje për të gjithë nxënësit në mënyrë që mos të ngelën mbrapa me mësime.

Back End Developer

Ubejd Hetemi

Ubejdi është nxënës në Shkollen Digjitale për më shumë se 4 vite.

Mes webfaqeve të tij të shumta të cilat i ka zhvilluar, Ubejdi ka veçuar webfaqen e tij më të fundit në lidhje me mësimin në distancë, duke konsideruar situatën e pandemisë, si zgjidhje për të gjithë nxënësit në mënyrë që mos të ngelën mbrapa me mësime.

Related Success Stories

person-image
Art Bekolli
person-image
Laida Rusinovci
person-image
Ana Hasani
person-image
Atik Ahmetaj
person-image
Vesa Susuri