'person_image

Back End Developer

Ubejd Hetemi

Ubejdi është nxënës në Shkollen Digjitale për më shumë se 4 vite.

Mes webfaqeve të tij të shumta të cilat i ka zhvilluar, Ubejdi ka veçuar webfaqen e tij më të fundit në lidhje me mësimin në distancë, të cilën mund ta vizitoni në linkun më poshtë: shorturl.at/uEZ16

Back End Developer

Ubejd Hetemi

Ubejdi është nxënës në Shkollen Digjitale për më shumë se 4 vite.

Mes webfaqeve të tij të shumta të cilat i ka zhvilluar, Ubejdi ka veçuar webfaqen e tij më të fundit në lidhje me mësimin në distancë, të cilën mund ta vizitoni në linkun më poshtë: shorturl.at/uEZ16