person_image

Software Developer

Denis Hoti

Denis Hoti, 16 vjeç, nxënës në Shkollën Digjitale, tashmë drejton kompaninë e tij "Dookoo" me lokacion në Londër, si punë e përbashkët me disa kolegë të huaj.
Kjo kompani ofron shërbime për Rritje Biznesi dhe Transformim Digjital (Business Growth & Digital Transformation) me teknologjitë më të avancuara dhe me strategji dhe shërbime unike në mbarë botën, dhe Denisi punon remote nga Kosova.

Ai ka krijuar shumë aplikacione dhe uebfaqe profesionale, me të cilat ka marr pjesë në festivale të ndryshme ku edhe ka fituar çmime si: KosICT, November Code Fest, etj.

Software Developer

Denis Hoti

Denis Hoti, 16 vjeç, nxënës në Shkollën Digjitale, tashmë drejton kompaninë e tij "Dookoo" me lokacion në Londër, si punë e përbashkët me disa kolegë të huaj.
Kjo kompani ofron shërbime për Rritje Biznesi dhe Transformim Digjital (Business Growth & Digital Transformation) me teknologjitë më të avancuara dhe me strategji dhe shërbime unike në mbarë botën, dhe Denisi punon remote nga Kosova.

Ai ka krijuar shumë aplikacione dhe uebfaqe profesionale, me të cilat ka marr pjesë në festivale të ndryshme ku edhe ka fituar çmime si: KosICT, November Code Fest, etj.

Related Success Stories

person-image
Andi Krasniqi
person-image
Rron Burani
person-image
Etnik Ballata
person-image
Tea Reqica
person-image
Edi Berisha