image
KINO NË SHKOLLË
Çdo të premtë, ne organizojmë kinon në shkollë, me qëllim të mësimit të njohurive të përgjithshme rreth programimit dhe teknologjisë, fëmijëve do të ju shfaqen filma teknologjik, të cilët njëkohësisht do të jenë edhe argëtues për ta.

Pas përfundimit të filmit, së bashku me instruktorin e tyre, fëmijët do të debatojnë rreth asaj se çfarë kanë mësuar nga filmi i shikuar.