Product description:

Fizikisht - Kurs i rregullt per programim per 1 nxenes - (2 ore akademike ne jave)