image
Junior Front End Developer
Ardian Krasniqi
Junior Front End Developer
Ardian Krasniqi
Ardiani është nxënës në Shkollen Digjitale për më shumë se 3 vite. Mes webfaqeve të tij të shumta të cilat i ka zhvilluar, Ardiani ka veçuar webfaqen e tij të më të fundit në lidhje me turizmin në Prishtinë, të cilën mund ta vizitoni në linkun më poshtë: shorturl.at/sLRU3