image
Junior Front End Developer
Rubin Pireva
Junior Front End Developer
Rubin Pireva
Rubini është nxënës në Shkollen Digjitale për më shumë se 4 vite, dhe Shkolla Digjitale vazhdon të mbetet ndër kurset e tij të preferuar. Gjatë kësaj periudhe katër vjeçare, Rubini ka zhvilluar projekte të shumta, lojëra 2D, animacione të ndryshme, etj. Së fundi, ai ka zhvilluar një webfaqe lidhur me të ushqyerit e shëndetshëm "Smart Eat" të cilin mund ta vizitoni në linkun më poshtë: shorturl.at/egjO4