person_image

Junior Programmer

Andi Krasniqi

Andi është nxënës në Shkollen Digjitale për më shumë 6 muaj.

Ndër projektet e tij të para, ai veçon lojën e tij të preferuar, kuizin e Matematikës në nivelin Code 3 të cilën mund ta luani në linkun më poshtë:

shorturl.at/zSX16

Junior Programmer

Andi Krasniqi

Andi është nxënës në Shkollen Digjitale për më shumë 6 muaj.

Ndër projektet e tij të para, ai veçon lojën e tij të preferuar, kuizin e Matematikës në nivelin Code 3 të cilën mund ta luani në linkun më poshtë:

shorturl.at/zSX16

Related Success Stories

person-image
Ene Shabani
person-image
Ardian Krasniqi
person-image
Jon Kabashi
person-image
Dion Osmani
person-image
Dion Maralusha