person_image

Junior Front End Developer

Eris Sylejmani

Erisi është nxënës në Shkollen Digjitale për më shumë se 3 vite.

Mes webfaqeve të tij të shumta të cilat i ka zhvilluar, Erisi ka veçuar webfaqen e tij më të fundit në lidhje me shitblerjen online të telefonave, të cilën mund ta vizitoni në linkun më poshtë: shorturl.at/ftxGP

Junior Front End Developer

Eris Sylejmani

Erisi është nxënës në Shkollen Digjitale për më shumë se 3 vite.

Mes webfaqeve të tij të shumta të cilat i ka zhvilluar, Erisi ka veçuar webfaqen e tij më të fundit në lidhje me shitblerjen online të telefonave, të cilën mund ta vizitoni në linkun më poshtë: shorturl.at/ftxGP

Related Success Stories

person-image
Erika Arllati
person-image
Ardian Krasniqi
person-image
Eris Sylejmani
person-image
Jon Kabashi
person-image
Bardh Bibaj