person_image

Eris Kazazi

Erisi është nxënës në Shkollen Digjitale për më shumë se 1 vit dhe mes lojërave të tij të shumta të cilat i ka zhvilluar, Erisi ka veçuar lojën e tij të fundit të cilën mund ta vizitoni në linkun më poshtë:

Eris Kazazi

Erisi është nxënës në Shkollen Digjitale për më shumë se 1 vit dhe mes lojërave të tij të shumta të cilat i ka zhvilluar, Erisi ka veçuar lojën e tij të fundit të cilën mund ta vizitoni në linkun më poshtë:

Related Success Stories

person-image
Bert Gorani
person-image
Etnik Ballata
person-image
Laida Rusinovci
person-image
Shpat Huruglica