person_image

Eris Kazazi

Erisi është nxënës në Shkollen Digjitale për më shumë se 1 vit dhe mes lojërave të tij të shumta të cilat i ka zhvilluar, Erisi ka veçuar lojën e tij të fundit të cilën mund ta vizitoni në linkun më poshtë:

Eris Kazazi

Erisi është nxënës në Shkollen Digjitale për më shumë se 1 vit dhe mes lojërave të tij të shumta të cilat i ka zhvilluar, Erisi ka veçuar lojën e tij të fundit të cilën mund ta vizitoni në linkun më poshtë:

Related Success Stories

person-image
Drin Ramadani
person-image
Dion Maralusha
person-image
Erika Arllati
person-image
Jon Morina