person_image

Junior Front End Developer

Laida Rusinovci

Laida, një ndër vajzat tona më aktive, është nxënëse në Shkollën Digjitale për më shumë se 3 vite.

Me idetë dhe kreativitetin e saj, ajo ka zhvilluar webfaqe të shumta, mes të cilave e veçon projektin e saj lidhur me restsurant, të cilin mund ta vizioni në linkun më poshtë: shorturl.at/cjvKY

Junior Front End Developer

Laida Rusinovci

Laida, një ndër vajzat tona më aktive, është nxënëse në Shkollën Digjitale për më shumë se 3 vite.

Me idetë dhe kreativitetin e saj, ajo ka zhvilluar webfaqe të shumta, mes të cilave e veçon projektin e saj lidhur me restsurant, të cilin mund ta vizioni në linkun më poshtë: shorturl.at/cjvKY

Related Success Stories

person-image
Erika Arllati
person-image
Ubejd Hetemi
person-image
Erta Ahmeti
person-image
Andrra Sopi
person-image
Elsa Vehapi