person_image

Back End Developer

Timur Urcan

Në moshën 12 vjecare iu bashkua kursit të programimit në Shkollen Digjitale. Sot, Timuri, është bashkë themelues i Kompanisë për zhvillme softuerike 4BIT.

Në fund të vitit 2019, së bashku me kolegët e tij nga kursi i programimit, hapën Agjencisë Digjitale 'Fourbit' kur panë mundësinë për të kapur rrjedhën e tregut dhe për të bërë një ndryshim në teknologjinë e informacionit dhe industrinë e programeve kompjuterike, me njohuritë e fituara në Shkollen Digjitale.

Back End Developer

Timur Urcan

Në moshën 12 vjecare iu bashkua kursit të programimit në Shkollen Digjitale. Sot, Timuri, është bashkë themelues i Kompanisë për zhvillme softuerike 4BIT.

Në fund të vitit 2019, së bashku me kolegët e tij nga kursi i programimit, hapën Agjencisë Digjitale 'Fourbit' kur panë mundësinë për të kapur rrjedhën e tregut dhe për të bërë një ndryshim në teknologjinë e informacionit dhe industrinë e programeve kompjuterike, me njohuritë e fituara në Shkollen Digjitale.

Related Success Stories

person-image
Ubejd Hetemi
person-image
Xhan Haraqija
person-image
Ledion Fejza
person-image
Redon Brahimi
person-image
Ardit Xhaferi