'person_image

Back End Developer

Ledion Fejza

Ledioni është nxënës në Shkollen Digjitale për më shumë se 4 vite.

Mes webfaqeve të tij të shumta të cilat i ka zhvilluar, Ledioni ka veçuar webfaqen e tij më të fundit në lidhje një restaurant, të cilën mund ta vizitoni në linkun më poshtë: shorturl.at/amsMO

Back End Developer

Ledion Fejza

Ledioni është nxënës në Shkollen Digjitale për më shumë se 4 vite.

Mes webfaqeve të tij të shumta të cilat i ka zhvilluar, Ledioni ka veçuar webfaqen e tij më të fundit në lidhje një restaurant, të cilën mund ta vizitoni në linkun më poshtë: shorturl.at/amsMO