'person_image

Junior Front End Developer

Vesa Susuri

Vesa është nxënëse në Shkollen Digjitale për më shumë se 1 vit e gjysëm.

Mes projekteve të shumta të saj, ajo veçon lojën e saj të preferuar në nivelin Scratch të cilën mund ta luani në linkun më poshtë:

shorturl.at/mJZ37

Junior Front End Developer

Vesa Susuri

Vesa është nxënëse në Shkollen Digjitale për më shumë se 1 vit e gjysëm.

Mes projekteve të shumta të saj, ajo veçon lojën e saj të preferuar në nivelin Scratch të cilën mund ta luani në linkun më poshtë:

shorturl.at/mJZ37