img img img
header-image

Blog 19 Jan 2024

Shkolla Digjitale

author-image
🕑 5

Rritja e dukshme e numrit të vajzave në teknologji

Si po ndihmon Shkolla Digjitale në rritjen e numrit të vajzave në teknologji?

Me rritjen e vetëdijesimit mbi rëndësinë e mësimit rreth teknologjisë informative, është rritur edhe numri i nxënësve në Shkollën Digjitale, e veçanërisht i vajzave, ku pjesëmarrja e tyre në shumicën e grupeve është rritur dukshëm, dhe aktualisht përqindja e vajzave që mësojnë programim në Shkollë Digjitale është mbi 30%.

Kjo rritje e përqindjes së vajzave, vërehet edhe në organizimet dhe garat e shumta të cilat i organizon Shkolla Digjitale çdo vit, si: ‘48-Hour Hackathon’, ‘Girls in ICT’, ‘November Code Fest’, ‘Summer School’, ‘Hour of Code’ dhe të tjera.

blog-image

Ky vit, ka filluar me organizimin e kurseve dimërore në Shkollën Digjitale në Prishtinë, ku mbi 100 nxënës kanë përfunduar me sukses kursin intensiv 5 ditor në aftësimin me njohuritë më të kërkuara në treg, dizajn i webit UI/UX dhe inteligjenca artificiale. Në mesin e nxënësve, vërehet një përqindje e madhe e vajzave pjesëmarrëse, të cilat na bëjnë krenar me angazhimin dhe kreativitetin e tyre gjatë zhvillimit të projekteve mbresëlënëse.

Vajzat adoleshente të shkollës tonë kanë krijuar programe kreative dhe funksionale, të cilat sfidojnë edhe projektet profesionale të kompanive teknologjike vendore dhe ndërkombëtare - përfshirë edhe projekte reale për klientë.

blog-image

Kujtojmë se gjatë vitit 2023, me rastin e ditës së vajzave në TIK, kemi mirëpritur për ditën e ‘Girls In ICT’ mbi 150 pjesëmarrëse në Shkollën Digjitale në Prishtinë për të bashkëbiseduar rreth rrugëtimit të programereve të ardhshme, mundësive të vajzave në industrinë e TIK si dhe storiet e suksesit inspiruese të vajzave.

Në përpjekjen për të promovuar barazinë gjinore, Shkolla Digjitale ka arritur të rrisë pjesëmarrjen e gjinisë femërore në staf dhe në numrin e nxënësve. Ndërsa pjesëmarrja e femrave në staf është mbi 56%, përqindja e tyre në numrin e nxënësve është rreth 30%, duke treguar një angazhim të vazhdueshëm për të inkurajuar dhe përfshirë më shumë vajza në fushën e teknologjisë.

blog-image

Synimi jonë është vazhdimi i rritjes së përqindjes së vajzave në fushën e teknologjisë (STEM) për t’u afruar deri në 50% vajza dhe 50% djem, në numrin e nxënësve aktiv në shkollë.

Ne ftojmë të gjitha vajzat e grupmoshave 8 - 18 vjeç, që së bashku me ne, të mësojnë kodimin sepse e ardhmja jonë është në duart e juaja.

blog-image

More Blogs

header-image
Nxënësit e Shkollës Digjitale në Ferizaj dhe Tetovë, fitojnë vendet e para në një prej hackathonëve më të mëdha në Ballkan
View blog
header-image
Gjenerata e dytë e Shkollës Digjitale, përfituese e praktikës në StarLabs
View blog
header-image
Çka mesojne femijet ne Shkollen Digjitale?
View blog
header-image
Shkolla Digjitale dhe StarLabs ngriten në qendër të vëmendjes në revistën ‘The Econimist’, si protagoniste të inovacionit dhe suksesit
View blog
header-image
Blinera dhe Jora, dy sukseset e radhës në fushën e programimit
View blog