img img img
header-image

Blog 08 Dec 2023

Shkolla Digjitale

author-image
🕑 2 min

Shkolla Digjitale, përfituese e grantit të ndarë nga Aktiviteti i USAID-it për zhvillimin e fuqisë punëtore të udhëhequr nga sektori privat, që financohet nga USAID dhe implementohet nga IREX

Kjo mbështetje, na mundëson të forcojmë dhe zgjerojmë misionin tonë për të aftësuar gjeneratat e reja në programim dhe aftësi të nevojshme për të pasur sukses në botën e sotme, ku çdo profesion është i ndërlidhur me aftësitë digjitale. Nga ky projekt do të jenë përfitues 100 të rinj nga komunitetet e margjinalizuara, të ciltët do të trajnohen dhe do të kryejnë punë praktike.

Ne jemi të përkushtuar për të ofruar një mjedis për të mësuar dhe zhvilluar aftësitë e nevojshme për të përparuar në botën digjitale, me qëllim që të krijojmë ndryshime pozitive dhe të rëndësishme në rrugën tonë drejt një të ardhme më të mirë.

blog-image

More Blogs

header-image
Intervista e Hana Qerimit në televizionin ndërkombëtar të Polonisë, thekson potencialin e rinisë së Kosovës
View blog
header-image
Hana Qerimi fiton çmimin ‘Young Woman Entrepreneur’
View blog
header-image
Mbahet ora e kodimit ne Shkollen Digjitale
View blog
header-image
ChatGPT, chatboti i jashtëzakonshëm i Inteligjencës Artificiale
View blog
header-image
Suksesi ndërkombëtar i Shkollës Digjitale dhe StarLabs, pjesë e fjalimit inspirues të Presidentes Osmani në Parlamentin Evropian
View blog