person_image

Junior Front End Developer

Endri Begaj

Endri është nxënës në Shkollen Digjitale për më shumë se 3 vite.

Mes webfaqeve të tij të shumta të cilat i ka zhvilluar, Endri ka veçuar lojen e tij më të fundit në lidhje me komunikacion, të cilën mund ta luani në linkun më poshtë:

shorturl.at/uI469

Junior Front End Developer

Endri Begaj

Endri është nxënës në Shkollen Digjitale për më shumë se 3 vite.

Mes webfaqeve të tij të shumta të cilat i ka zhvilluar, Endri ka veçuar lojen e tij më të fundit në lidhje me komunikacion, të cilën mund ta luani në linkun më poshtë:

shorturl.at/uI469

Related Success Stories

person-image
Joni Keçi
person-image
Lirik Rexhepi
person-image
Redon Brahimi
person-image
Tea Reqica
person-image
Ardian Krasniqi