Aftësohu në 6 fushat më atraktive të Teknologjisë
Çdo verë, Shkolla Digjitale organizon Shkollën Verore me planprogram të dedikuar për fëmijët e grupmoshave 11-18 vjeç me qëllim për të fituar aftësi në fushat më aktuale dhe atraktive në botën e teknologjisë informative.

Nxënësit do të kenë mundësi të mësojnë:
 • Music Production
 • Web Design (UI/UX)
 • 3D Game Development
 • Artificial Intelligence/ Machine Learning
 • Build Web Apps without Coding
 • Online Streaming
right-image

PLANPROGRAMI PËR GRUPMOSHAT

8-11 VJEÇ

 • icon
  Përmbajtja: Mësimi i logjikës dhe koncepteve bazë të programimit
 • icon
  Periudha: Shtator - Korrik (10 muaj/vit akademik)
 • icon
  Intenziteti: 3 orë akademike në javë
 • icon
  Grupi: 8-16 nxënës
 • icon
  Metoda: Online ose Fizikisht

PLANPROGRAMI PËR GRUPMOSHAT

12-15 VJEÇ

 • icon
  Përmbajtja: Bazat e zhvillimit të aplikacioneve në web dhe mobile
 • icon
  Periudha: Shtator - Korrik (10 muaj/vit akademik)
 • icon
  Intenziteti: 3 orë akademike në javë
 • icon
  Grupi: 8-16 nxënës
 • icon
  Metoda: Online ose Fizikisht

PLANPROGRAMI PËR GRUPMOSHAT

16-18 VJEÇ

 • icon
  Përmbajtja: Zhvillimi i Aplikacioneve në Web dhe Mobile
 • icon
  Periudha: Shtator - Korrik (10 muaj/vit akademik)
 • icon
  Intenziteti: 3 orë akademike në javë
 • icon
  Grupi: 8-16 nxënës
 • icon
  Metoda: Online ose Fizikisht

1200

STUDENTË AKTIV

100%

SHKALLA E SUKSESIT

500+

APLIKACIONE TË KRIJUARA

Aplikacionet
e nxënësve

Aplikacionet e ndërtuara nga nxënësit e
Shkollës Digjitale

Aplikacionet
e nxënësve

image
Shkolla Digjitale me mbi 500+ lokacione, ndërkombëtarisht
Fëmijët dhe të rinjët do të jenë pjesë e rrjetit botëror të kampionëve të Shkolles Digjitale.